วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22604  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
24/2/2553 9:27:19


 
นายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว เกษตรจังหวัดหนองคาย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เข้ารับการนิเทศจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
หนองคาย
 
24/2/2553 9:20:27


 
นายจำรัส เอมกลาง เกษตรอำเภอเดชอุดม และนางวงเดือน ไกรวัฒนพันธุ์ เคหกิจอำเภอฯ ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดมระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 53 เพื่อพัฒนากลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
อุบลราชธานี
 
24/2/2553 9:07:39


 
นายทัศพร ตังคณะสิงห์ เกษตรอำเภอเขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
กรุงเทพมหานคร
 
24/2/2553 8:57:27


 
นายจำรัส เอมกลาง เกษตรอำเภอเดชอุดม และนางวงเดือน ไกรวัฒนพันธุ์ เคหกิจอำเภอฯ ได้ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดมระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.53 การประชุมชี้แจง-ประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนากลุ่มให้เกิดประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นต่อไป
อุบลราชธานี
 
24/2/2553 8:42:02


 
นายวีรวัฒน์ กุลสิงห์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (อ่านรายละเีอียดต่อ)
ขอนแก่น
 
24/2/2553 7:58:32


 
นายพนมพร แสนมีมา เกษตรอำเภอนาจะหลวย ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการตรวจทานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่บ้านโคกใหญ่ หมู่ 14 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
24/2/2553 7:06:41


 
นายสุวรรณ สุวรรณา เกษตรอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยอาจารย์สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าการขุดสระน้ำของโครงการวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
เชียงใหม่
 
24/2/2553 7:03:42


 
นายสุวรรณ สุวรรณา เกษตรอำเภอแม่แตง จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2553 กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
เชียงใหม่
 
23/2/2553 22:33:30


 
นางศรีสมร กองอินทร์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีเรียนรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ลำพูน
 
23/2/2553 19:31:48


 
นายทัศพร ตังคณะสิงห์ เกษตรอำเภอเขตตลิ่งชัน เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานทุ่งครุเกษตรแฟร์ 53 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทุ่งครุ ชั้น 2
กรุงเทพมหานคร
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2261 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ