วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22597  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
24/2/2553 7:03:42


 
นายสุวรรณ สุวรรณา เกษตรอำเภอแม่แตง จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2553 กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
เชียงใหม่
 
23/2/2553 22:33:30


 
นางศรีสมร กองอินทร์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีเรียนรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ลำพูน
 
23/2/2553 19:31:48


 
นายทัศพร ตังคณะสิงห์ เกษตรอำเภอเขตตลิ่งชัน เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานทุ่งครุเกษตรแฟร์ 53 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทุ่งครุ ชั้น 2
กรุงเทพมหานคร
 
23/2/2553 17:39:07


 
นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ของ IT กับกรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
ส่วนกลาง
 
23/2/2553 17:18:20


 
นายอิทธิพล เชียงพรหม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมนวส.ชำนาญการจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่ยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ลำพูน
 
23/2/2553 17:17:22


 
นายอิทธิพล เชียงพรหม พร้อมนวส.ระดับจังหวัดสำนักงานกษตรจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ลำพูน
 
23/2/2553 17:13:32


 
นายอิทธิพล เชียงพรหม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนวส.ระดับจังหวัดเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ตำบลทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ลำพูน
 
23/2/2553 16:21:41


 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
เลย
 
23/2/2553 16:07:00


 
นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ส่วนกลาง
 
23/2/2553 15:59:19


 
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2260 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ