วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22615  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
24/2/2553 15:30:02


 
นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยงานราชการในจังหวัด ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองข่า ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
อำนาจเจริญ
 
24/2/2553 15:29:09


 
นายถนอม ไชยเทพ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท ออกสำรวจติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่ตำบลชีนำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 18 กพ.53
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชัยนาท
 
24/2/2553 14:35:23


 
นายสุทิน นพชำนาญ นวส.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองและสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้กับตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯอำเภอเมืองสตูล ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล สาขา 2 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 53
สตูล
 
24/2/2553 13:59:25


 
ผู้แทนเกษตรจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พิจารณารายละเอียดการข้ออนุญาตสร้างฯ ที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยเฉพาะผลการทำประชาคมของคณะอนุกรรมการรับฟัง
พะเยา
 
24/2/2553 13:58:25


 
นายเจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เชิญผู้เกี่ยวข้องและส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ประชุมเพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของจังหวัดพะเยา ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา มีนายบุญนาค ศรีเปาระยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พะเยา
 
24/2/2553 13:11:43


 
นายสมชาย วงศ์ศรีวิวัฒน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร อ.แม่ใจ จ.พะเยา 22 มกราคม 2553 ซึ่งมีเกษตรจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ และน่าน เข้าร่วมประชุม
เชียงราย
 
24/2/2553 12:16:52


 
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการทำประชาคม และติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 2 ณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กมภาพันธ์ 2553
ส่วนกลาง
 
24/2/2553 11:44:28


 
นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ นวส.ชำนาญการ และ นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล ได้ออกติดตามครอบครัวเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ เครือข่ายครอบครัวสายใยรัก
อุบลราชธานี
 
24/2/2553 11:31:38


 
นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสุเมธ ภูมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่ระดับตำบล จัดอบรมโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านใหม่ศรีอุบล ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
เลย
 
24/2/2553 11:01:44


 
นายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์ ผอ.กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและนายสมศักดิ์ ประทีปโชติพรเกษตรจังหวัดสกลนครออกติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
สกลนคร
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2262 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ