วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22589  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
23/2/2553 16:07:00


 
นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ส่วนกลาง
 
23/2/2553 15:59:19


 
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
 
23/2/2553 15:26:12


 
นายกิตติ บุตรไชย นวส.ชำนาญการและคณะสนง.เกษตรอำเภอเดชอุดม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โรงเรียนเกษต รกรฟักทอง ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2553 ณ แปลงฟักทองเกษตรกร หมู่ 13 ต.นากระแซง เมื่อ 18 ก.พ.53 ที่ผ่านมานี้
อุบลราชธานี
 
23/2/2553 15:10:51


 
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว (รอบที่ 2) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
นนทบุรี
 
23/2/2553 14:37:54


 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 นางจันทิมา อินศร เกษตรอำเภอสว่าง ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสิทธิ์
อุบลราชธานี
 
23/2/2553 14:35:57


 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนักวิชาการฝึกอาชีพ สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลฯ ได้ทำการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปอาหารให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างฯ จ.อุบลฯ
อุบลราชธานี
 
23/2/2553 14:23:28


 
นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับนายสุพงศ์ สินธุรัตน์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติคลินิกเกษตรประจำอำเภอ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 13:01:53


 
นายสมชาย รื่นภาคตะยะ เกษตรอำเภอโนนสัง ให้การต้อนรับนายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ออกนิเทศการจัดทำตัวชี้วัดโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง ในวันที่ 23 ก.พ.53
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 12:59:20


 
นายสมชาย รื่นภาคตะยะ เกษตรอำเภอโนนสัง ให้การต้อนรับนายสุพงศ์ สินธุรัตน์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น ที่ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในวันที่ 23 ก.พ.53
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 12:05:39


 
นายสิทธิวัฒน์ ไชยศล เกษตรอำเภอบ้านแพง มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มแก่เกษตรกรตามโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
นครพนม
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2259 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ