วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22566  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
23/2/2553 10:23:35


 
นายพงศกร ทิพย์ดนตรี เกษตรจังหวัดสตูล ประชุมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อให้แนวทาง วางแผน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการไทยเข้มแข็ง ปี 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 53
สตูล
 
23/2/2553 10:17:20


 
นายสวัสดิ์ เกื้อสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 53
สตูล
 
23/2/2553 9:37:13


 
กระบี่ เดินหน้า KM งานส่งเสริมการเกษตร
กระบี่
 
23/2/2553 9:28:50


 
นายกมล เกษมสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางยลวิไล ประสมสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
พะเยา
 
23/2/2553 9:28:14


 
นายสุพงศ์สินธุรัตน์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการMOUคณะที่4ครั้งที่1/2553วันที่22กุมภาพันธ์2553ณห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดขอนแก่น
สสข.4 จ.ขอนแก่น
 
23/2/2553 9:27:12


 
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณโครงการพยุงราคาสินค้าเกษตร สภาผู้แทนราษฎร ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ลิ้นจี่และแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่ปี 2553
พะเยา
 
2/3/2553 22:29:53


 
นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ติดตามโครงการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ ๒ เขตพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
 
22/2/2553 20:58:03


 
นายดุสิต ผิวขาว เกษตรอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ได้ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2552/53 รอบ 2 (ข้าวนาปรัง)
อุบลราชธานี
 
22/2/2553 20:54:16


 
นายดุสิต ผิวขาว เกษตรอำเภอเขมราฐ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
อุบลราชธานี
 
22/2/2553 19:18:03


 
นายดุสิต ผิวขาว เกษตรอำเภอเขมราฐ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
อุบลราชธานี
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2257 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ