กรุณาพิมพ์หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
แล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 

หากมีปัญหาในการเข้าระบบไม่ได้หรือไม่พบข้อมูล
ติดต่อ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0-2940-6028-9
e-mail:ict30@doae.go.th
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดการรับเงิน
ติดต่อ : ฝ่ายการเงิน กองคลัง
โทร.0-2940-6041,0-2579-3929